Our School
Every School, a Good School
Staff
Every Teacher, a Caring Educator
Experience @ MTS
Holistic Education
For Parents
Every Parent, a Supportive Partner
For Students
Every Student, an Engaged Learner
For Partners
School Outcomes
Others
Home > Our Staff > Staff Profile > Mother Tongue Teachers

Mother Tongue Teachers

Updated on 12 May 2017

Ms Loh Tiah Cheng.JPG


Mdm Loh Tiah Cheng
Lead Teacher

“阅读是教育的根本”- 洪兰

Miss Neo Li Ting.JPG


Ms Neo Li Ting
Subject Head - Civics and Moral Education

《论语·为政》——子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆”。 一味的读书,而 不思考,只会受到书本表象的迷惑而不得甚解。而只是一味的埋头苦思而不进 行一定的书本知识的积累,进而对知识进行研究推敲,也只能是流于空想,问 题仍然不会得到解决,也就会产生更多的疑惑。只有把学习和思考结合起来, 才能学以致用。


Mdm Ho Lee Ling.JPG 


Mdm Ho Lee Ling
Senior Teacher - Chinese Language

“学以致用,精益求精”

Ms Soon Min Wah.JPG


Ms Soon Min Wah
Senior Teacher - Chinese Language

不积小流无以成江海,不积跬步无以至千里。

Mr Hou Liang.JPG
Mr Hou Liang
Senior Teacher - Chinese Language   

师者,传道受业解惑者也。 (韩愈)
 

Ms Tinie Tan.JPG

Mdm Tinie Tan Mui Ngin
Subject Head - Chinese Language

“先生不应该专教书,他的责任是教人做人;学生不应该专读书,他的责任是学习人生之道。” -- 陶行知Mr Ow Kok Meng.JPG


Mr Ow Kok Meng

一个知识不全的人可以用道德去弥补, 而一个道德不全的人却难以用知识去弥 补。 -但丁

Mdm Boh Fong Yee.JPG


Mdm Boh Fong Yee

我们知道什么、信仰什么,本质上并不重要。唯一重要的是:我们做了什么。 — 约翰·罗 斯基

Mdm Cheong Pui Lai.JPG


Mdm Cheong Pui Lai

努力学习直到生命的最后一刻是件美好的事。

Ms Dong Jin Mei.JPG


Mdm Dong Jin Mei

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

Mdm Ong Su Lan.JPG


Mdm Ong Su Lan

学而不思则罔,思而不学则殆。- 孔子

Mdm Zhao Xin.JPG


Mdm Zhao Xin

在教育中,一切都应以教育者的人格为基础,因为只有人格才能影响人格,只 有人格才能形成性格。(俄)乌申斯基

Mdm Chiah Chwee Peng.JPG


Mdm Chiah Chwee Peng

玉不琢,不成器;人不学,不知道。 -《礼记.学记》

Miss Chia Shwu Yng.JPG


Ms Chia Shwu Yng

"Pursue your dreams. You will be amazed about what you can achieve." ~Lailah Gifty Akita

Mdm Monica Yeo.JPG


Mdm Monica Yeo May Peng

每个孩子都有潜能,等着家长与教师协助他们发掘、培养。

Mdm Yan Yuzhen.JPG


Mdm Yan Yu Zhen

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。——韩愈

Miss Chim Kheng Mui.JPG


Ms Chim Kheng Mui

"Teach the children well and let them lead the way."
~ Whitney Houston

Ms Ng Si Si.JPG


Mdm Ng Si Si

逆流而行,不进则退。

Mdm Tan Pei Shan.JPG


Mdm Tan Pei Shan

不要轻言放弃,否则对不起自己!

Ms Wei Lu.JPG


Ms Wei Lu

态度决定高度,细节决定成败。

Miss Soh Bee Har.JPG


Miss Soh Bee Har

人生是没有毕业的学校

Miss Ting Bee Hua.JPG


Miss Ting Bee Hua

向上 向善

Mrs Won Poh Jee.JPG


Mrs Won Poh Jee

爱的教育不是宠孩子,而是要细心地爱他,教孩子懂事、懂理

Ms Cheong Siok Wen.JPG


Ms Cheong Siok Wen

在日常生活中靠天才能做到的事情,靠勤奋同样能做到;靠天才不能做到的事情,靠勤奋也能做到。——亨沃比彻

Ms Peh Chieh Yin.JPG


Miss Peh Chieh Yin

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——《进学解》

Ms Tan Jiaqi.JPGMs Tan Jiaqi

尊重学生的个性差异,让学生快乐学习。唯有当学生热爱学习, 他们才会自己主动去探索答案,发掘学习的乐趣。


Ms Zhang Yinan.JPG


Mdm Zhang Yi Nan

自信自律,自强不息!

Miss Ong Lay San.JPG


Ms Ong Lay San

"The purpose of education is to replace an empty mind with an open one." 
~ Malcolm S.Forbes 

Miss Tan Kar Chuan.JPG


Miss Tan Kar Chuan 

千里之行,始于足下。  - 老子

Mdm Lee Ai Ling.JPG


Mdm Lee Ai Ling

Teaching from the heart to touch and inspire the lives of students.

Ms Zhang Ling Xia.JPG
Mdm Zhang Ling Xia
 
One needs 3 things to be truly happy living in the world: some thing to do, some one to love and some thing to hope for.


Ms Hasni Bte Abu Bakar.JPG


Mdm Hasni Bte Abu Bakar
Year Head Primary 3 & 4

"Every child has a gift. Each just opens them at different times." 
~ Anonymous. 

Mr Amil Bin Haji Nor.JPG


Mr Amil Bin Haji Nor

Hidup ialah perjuangan. Berjuanglah untuk mencapai kehidupan di masa hadapan.

Mdm Zuraini Bte Abdul Rahim.JPG


Mdm Zuraini Bte Abdul Rahim

Kekuatan tidak datang dari kemampuan fizikal tetapi ianya datangd ari semangat yang tidak pernah mengalah. 

rahimah.png
Mdm Rahima Bte Jamail

Hidup adalah proses dimana kita terus belajar tanpa ada batas umur.