Our School
Every School, a Good School
Staff
Every Teacher, a Caring Educator
Experience @ MTS
Holistic Education
For Parents
Every Parent, a Supportive Partner
For Students
Every Student, an Engaged Learner
For Partners
School Outcomes
Others
Home > Our Staff > Staff Profile > Mother Tongue Teachers

Mother Tongue Teachers

CHINESE LANGUAGE  UPDATED ON 17 JANUARY 2018

Ms Tinie Tan.JPG 
Mdm Tinie Tan Mui Ngin
Subject Head - Chinese Language

“先生不应该专教书,他的责任是教人做人;学生不应该专读书,他的责任是学习人生之道。” -- 陶行知

Mdm Loh Tiah Cheng.JPG
Mdm Loh Tiah Cheng 
Lead Teacher 

“阅读是教育的根本”- 洪兰

tn.Miss Neo Li Ting[2].JPG.mid.jpg
Ms Neo Li Ting 
Senior Teacher - Chinese Language

《论语·为政》——子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆”。 一味的读书,而 不思考,只会受到书本表象的迷惑而不得甚解。而只是一味的埋头苦思而不进 行一定的书本知识的积累,进而对知识进行研究推敲,也只能是流于空想,问 题仍然不会得到解决,也就会产生更多的疑惑。只有把学习和思考结合起来, 才能学以致用。 
 Mdm Ho Lee Ling.JPG
Mdm Ho Lee Ling 
Senior Teacher - Chinese Language 

“学以致用,精益求精” 
 tn.Ms Soon Min Wah.JPG.mid.jpg
Ms Soon Min Wah 
Senior Teacher - Chinese Language 

不积小流无以成江海,不积跬步无以至千里。

Mr Hou Liang.JPG
Mr Hou Liang

师者,传道受业解惑者也。 (韩愈)
 Mr Ow Kok Meng.JPG
Mr Ow Kok Meng 

一个知识不全的人可以用道德去弥补, 而一个道德不全的人却难以用知识去弥 补。 -但丁
 
Mdm Boh Fong Yee.JPG
Mdm Boh Fong Yee 

我们知道什么、信仰什么,本质上并不重要。唯一重要的是:我们做了什么。 — 约翰·罗 斯基
 Mdm Cheong Pui Lai.JPG
Mdm Cheong Pui Lai

努力学习直到生命的最后一刻是件美好的事。
 Ms Dong Jin Mei.JPG
Mdm Dong Jin Mei
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。— 韩愈
 Mdm Ong Su Lan.JPG
Mdm Ong Su Lan 

学而不思则罔,思而不学则殆。- 孔子
 Mdm Zhao Xin.JPG
Mdm Zhao Xin 

在教育中,一切都应以教育者的人格为基础,因为只有人格才能影响人格,只 有人格才能形成性格。(俄)乌申斯基

Miss Chia Shwu Yng.JPG
Ms Chia Shwu Yng 

"Pursue your dreams. You will be amazed about what you can achieve." - Lailah Gifty Akita

 Mdm Monica Yeo.JPG
Mdm Monica Yeo May Peng 

每个孩子都有潜能,等着家长与教师协助他们发掘、培养。
 Mdm Yan Yuzhen.JPG
Mdm Yan Yu Zhen 

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。——韩愈
 Miss Chim Kheng Mui.JPG
Ms Chim Kheng Mui 

"Teach the children well and let them lead the way." - Whitney Houston
 Ms Ng Si Si.JPG
Mdm Ng Si Si 

逆流而行,不进则退。
 Mdm Tan Pei Shan.JPG
Mdm Tan Pei Shan 

不要轻言放弃,否则对不起自己!
 Ms Wei Lu.JPG
Ms Wei Lu 

态度决定高度,细节决定成败。
 Miss Soh Bee Har.JPG
Miss Soh Bee Har 

人生是没有毕业的学校
 Mrs Won Poh Jee.JPG
Mrs Won Poh Jee

爱的教育不是宠孩子,而是要细心地爱他,教孩子懂事、懂理 
 Ms Cheong Siok Wen.JPG
Ms Cheong Siok Wen

在日常生活中靠天才能做到的事情,靠勤奋同样能做到;靠天才不能做到的事情,靠勤奋也能做到。——亨沃比彻
 Miss Tan Jiaqi.JPG
Ms Tan Jiaqi 

尊重学生的个性差异,让学生快乐学习。唯有当学生热爱学习, 他们才会自己主动去探索答案,发掘学习的乐趣。 
 Ms Zhang Yinan.JPG
Mdm Zhang Yi Nan 

自信自律,自强不息!
 Miss Ong Lay San.JPG
Ms Ong Lay San

"The purpose of education is to replace an empty mind with an open one." 
- Malcolm S.Forbes 
 Miss Tan Kar Chuan.JPG
Miss Tan Kar Chuan 

千里之行,始于足下。  - 老子
 Mdm Lee Ai Ling.JPG
Mdm Lee Ai Ling 

“学无止境” -从心出发,引起学生学习兴趣。让学生积极探索,乐学善用。

MALAY LANGUAGE UPDATED ON 17 JANUARY 2018

Mdm Hasni Bte Abu Bakar.JPG
Mdm Hasni Bte Abu Bakar
Year Head Primary 3 & 4

Children learnt best when their social and emotional needs are well taken care of. As educators, we help our children to recognise their strengths and develop good character so that they become confident yet caring individuals. Each child has a gift. Each just opens them at different times.

Mdm Zuraini Bte Abdul Rahim.JPG
Mdm Zuraini Abdul Rahim
Malay Language Coordinator

3P - dapat menerima Perubahan, bijak membuat Pilihan, tekal dalam Prinsip

Mdm Rahima Bte Jamail.JPG 
Mdm Rahima Bte Jamail

Biarpun berusaha itu pahit umpama hempedu, nescaya kejayaan itu manis umpama madu.

Mr Amil Bin Haji Nor.JPG
Mr Amil Bin Haji Nor 

Manusia semuanya sama. Ilmu sahaja yang membezakan mereka.