Home > Milestones > School Achievements > 2022 Academic Excellence > PSLE Excellence Alumni Award 2021

PSLE Excellence Alumni Award 2021

1

ANG YI HIAN, ZANE (HONG YUXUAN)

P6-2

30

TAN ZHEN XUAN, DYLAN

P6-2

2

CAO ZIYI

P6-2

31

TOH YONG HAO, RANDALL

P6-2

3

CHAN WING FUNG TORRES

P6-2

32

WONG JUN NING

P6-2

4

CHEN YINGZI

P6-2

33

ZHOU XINYUAN

P6-2

5

CHENG SHIHANG

P6-2

34

CHAN HUI YAN, KACY

P6-4

6

CHENG YUZHE

P6-2

35

CHEONG BO HAN (ZHANG BOHAN)

P6-4

7

EARNEST KU LIANG MIN (QIU LIANGMIN)

P6-2

36

ETHAN SNG CHEN JUN (SUN CHENJUN)

P6-4

8

GOH TENG CHEN

P6-2

37

GOH ZI LING

P6-4

9

GONG XUANYANG

P6-2

38

LAU CEDRIC DREYZEN UY

P6-4

10

HO PECK WOON, KAYDEN (HE BAI'EN)

P6-2

39

LEONIDAS YEO ZI LONG

P6-4

11

JERZELLE TENG EN QI

P6-2

40

LI YIXUAN

P6-4

12

JESSIE LOONG KA ERN (LIANG JIA'EN)

P6-2

41

LOW SHI JIA

P6-4

13

KAYLN TAN YUNLIN

P6-2

42

LYE EN TING

P6-4

14

LEE BING RONG, KYROS

P6-2

43

NG GUAN WEI CAELEN

P6-4

15

LEUNG SIN CHING

P6-2

44

NG SHI XUAN KIMBERLEY

P6-4

16

LIM WEN XUAN

P6-2

45

NG SHI YAN KRISSEBEL

P6-4

17

LIM YIH TAT , LUCAS

P6-2

46

QU HAISHI

P6-4

18

LOO YU CHEN BRAYDEN

P6-2

47

SEAH KAI JIE, BRYAN

P6-4

19

LOW SING YOU, YOGAN (LIU CHENYOU)

P6-2

48

LOH YONG JUN, EUGENE (LU YONGJUN)

P6-5

20

LUAH JUN WEN

P6-2

49

CALISTA TIEW (ZHAO QIAOYING)

P6-7

21

MICHELLE HOU QINGWAN

P6-2

50

DOU PEIQI

P6-7

22

MOK JING YANG

P6-2

51

ELLYN YAP JEK HEE (YE ZEXI)

P6-7

23

NEO RUI EN (LIANG RUI'EN)

P6-2

52

FENG JIALE

P6-7

24

NG YEEN CHIU, LUKE

P6-2

53

ISABELLE NG YI NING

P6-7

25

ONG SEI KIAT

P6-2

54

KOH HUI GEOK TIFFANY (XU HUIYU)

P6-7

26

REMUS LIM YU ZHE

P6-2

55

LI HAOYU ALVIN

P6-7

27

SARAH LEE ZI XUAN

P6-2

56

PUAH WEI ZUN (PAN WEIZUN)

P6-7

28

TAN SIHUAI TANIDA

P6-2

57

TAN ZO LYNN

P6-9

29

TAN XUANTONG

P6-2